Giới thiệu

December 10,2018 15
Hyundai Hà Đông khuyến mại 20 triệu đồng cho xe thương mại

Từ ngày 01/08 đến hết 31/08/2018, Hyundai Hà Đông chính thức thực hiện chương trình khuyến mại với 3 mẫu xe thương mại New Porter 150, New Mighty và Solati với giá trị lên đến 20 triệu đồng.

December 10,2018 15
Hyundai Hà Đông khuyến mại 20 triệu đồng cho xe thương mại

Từ ngày 01/08 đến hết 31/08/2018, Hyundai Hà Đông chính thức thực hiện chương trình khuyến mại với 3 mẫu xe thương mại New Porter 150, New Mighty và Solati với giá trị lên đến 20 triệu đồng.

Video

New Release Library